1 / 5
ROTO FILLING COMPACT
TOEPASBAAR IN ELKE APOTHEEK
2 / 5
VERWERKEN VAN MEERDERE RECEPTEN
(BATCH) ALS ZIJNDE ÉÉN RECEPT
3 / 5
BESPAAR MIN. 50% PER RECEPTREGEL
T.O.V. CENTRAL FILLING
4 / 5
AUTOMATISCH BIJ DE GROOTHANDEL
BESTELLEN OF UIT VOORRAAD VERZAMELEN
5 / 5
SNEL, COMPACT, EFFICIËNT
EN EENVOUDIG
 
Werkwijze Roto Filling
Roto Filler  
De Roto Filler is de machine waarmee medicijnen van een etiket worden voorzien en vervolgens automatisch aan een tijdelijke receptlocatie worden toegewezen. De Roto Filler bestaat uit een draai carrousel met daarin 44 recept locaties. Via een kleurendisplay kan het carrousel bedient worden en kan de status van iedere receptlocatie worden uitgelezen. Met de Roto Filling machine wordt de logistieke medewerker zo efficiënt mogelijk ingezet en kan één medeweker (bijna) alle recepten van een vestiging alleen verwerken.
Werkwijze etiketteren & invoeren
De medewerker plaats een krat met daarin de benodigde medicijnen op de hiervoor bestemde positie. Vervolgens neemt de medewerker een voor een de medicijnen uit de krat en scant de barcode op het medicijn. Er wordt dan automatisch een etiket geprint voor het desbetreffende geneesmiddel welke door de operator op het medicijn kan worden geplakt. Tijdens het etiketteren draait automatisch de juiste receptlocatie naar de medewerker toe. Vervolgens geeft de machine d.m.v. een kleurendisplay en/of lamp aan in welke receptlocatie het medicijn geplaats dient worden. Een sensor registreert vervolgens of de medewerker het medicijn in de juiste receptlocatie geplaatst heeft. Is dit niet het geval dan blokkeert het systeem. Op deze wijze is een juiste werkwijze en kwaliteit van het recept gewaarborgd, waardoor dit werk ook door logistieke medewerkers kan worden uitgevoerd.
Werkwijze verpakken
Zodra alle verpakkingen zijn verdeeld kan er een begin worden gemaakt met het leegmaken van de receptlocaties. De medewerker kan zonder van zijn plaats te komen via het bedieningsdisplay alle receptlocaties naar zicht toe laten draaien. Ditzelfde display geeft aan of een recept gereed is om verpakt te worden. Iedere receptlocatie is van een barcode voorzien. Door nu met de barcodescanner deze barcode te scannen wordt er een adresetiket afgedrukt. Geneesmiddelen kunnen nu uit de receptlocatie worden genomen en van een verpakking voorzien worden. Vervolgens kan een adresetiket worden geplakt en is het recept gereed om aan de klant mee te geven!